Traducció jurada anglès

altalingua@altalingua.es

TRADUCCIÓ JURADA ANGLÈS

Una traducció oficial o traducció jurada és una traducció de caràcter oficial, que només pot fer un traductor amb títol de traductor-intèrpret jurat, concedit pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya.

A diferència de les traduccions simples o traduccions ordinàries, les traduccions jurades tenen validesa legal davant els organismes oficials. A més, han de ser expedits obligatòriament en paper, ja que han d’estar certificats i tenir el segell i la signatura del traductor jurat, que d’aquesta manera es responsabilitza jurídicament de la fidelitat i de l’exactitud del contingut de la traducció.

En general, si hem de presentar un títol universitari traduït a una altra llengua davant un organisme oficial o una universitat (administració pública, jutjat, notaria, etc.), la traducció haurà d’estar certificada, signada i segellada per un traductor jurat per poder tenir efecte.

A AltaLingua oferim traduccions jurades tant de l’anglès al castellà i a la inversa, com de l’anglès al català i a la inversa. El preu d’aquestes traduccions jurades dependrà de la combinació lingüística y la disponibilitat del traductor que signa els textos.


COM FAIG UNA TRADUCCIÓ JURADA A L’ANGLÈS?

  1. FER-NOS ARRIBAR EL DOCUMENT QUE VULGUIS TRADUIR

Envia’ns el document que vulguis traduir per correu electrònic, o bé a mitjançant el formulari web de Sol·licitud de Pressupost Online que posem al teu abast.

  1. CONFIRMACIÓ DEL PRESSUPOST

Et contestarem amb un pressupost sense compromís i els terminis estimats per a la traducció jurada. Si hi estàs d’acord, confirma’ns la teva decisió i un traductor jurat validat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya durà a terme la traducció jurada dels teus documents.

  1. RECEPCIÓ DE LA TRADUCCIÓ JURADA

Una vegada passat el període establert, rebràs a casa teva la teva traducció jurada a l’anglès.


QUANT DE TEMPS ÉS NECESSARI PER FER UNA TRADUCCIÓ JURADA A L’ANGLÈS?

Depèn de quantitat de paraules i de la complexitat del text, però sol ser d’entre 3 i 4 dies laborables.


Traducció Jurada Anglès.

Envia’ns el document que vulguis traduir per correu electrònic, o bé a mitjançant el formulari web de Sol·licitud de Pressupost Online que posem al teu abast.

Pressupost

QUIN ÉS EL PREU D’UNA TRADUCCIÓ JURADA A L’ANGLÈS?

FACTORS PRINCIPALS QUE AFECTEN EL PREU D’UNA TRADUCCIÓ JURADA:

1. COMBINACIÓ LINGÜÍSTICA DE LA TRADUCCIÓ JURADA:

Els traductors jurats són traductors oficials reconeguts pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya. Per poder ser traductor jurat cal fer un examen davant el ministeri, i per aquesta raó la traducció jurada ha d’estar segellada i signada pel traductor.

El títol de traductor jurat habilita un traductor a certificar traduccions entre dos llengües. Un traductor jurat de la llengua anglesa pot fer traduccions jurades des del català a l’anglès o des de l’anglès al català. Per a cada combinació de llengües, cada traductor haurà de fer un examen específic. Per aquest motiu, a Espanya trobarem més traductors jurats de l’anglès o del francès i menys opcions per a combinacions com ara de l’ucraïnès o del rus. Si volem una traducció jurada d’una combinació lingüística més freqüent, és possible trobar preus de traducció més competitius.

2. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT:

Les traduccions jurades normalment es compten per paraula, amb un preu mínim per document. Com més llarg sigui el document, major serà el preu de la traducció jurada.

El preus per paraula i el mínim per document són lliures i cada traductor pot aplicar el que consideri oportú.

Generalment es compten les paraules del document original.

3. FORMAT DEL DOCUMENT:

A AltaLingua oferim promocions especials per a la traducció jurada de tipus concrets de documents, com és el cas de:

- Traducció jurada d’antecedents penals

- Traducció jurada de títols universitaris

- Traducció jurada d’expedients acadèmics

- Traducció jurada de certificats de naixement

4. TERMINI D’ENTREGA DE LA TRADUCCIÓ JURADA:

El termini d’entrega és un factor important per a un traductor, ja que l’organització del treball comporta optimitzar millor els temps i permet oferir una tarifa més competitiva.

La nostra recomanació és que facis la traducció jurada amb temps per evitar recàrrecs d’urgència.